Logopedisch en psychologisch centrum Frieda Vivijs

Welkom op de website van onze multidisciplinaire praktijk. Bij ons komen twee disciplines aan bod: logopedie en psychologie. Wij onderzoeken en behandelen hoofdzakelijk verscheidene logopedische problematieken. Daarnaast wordt er in onze praktijk ook steeds rekening gehouden met mogelijke psychologische gevolgen die logopedische problematieken met zich kunnen meebrengen. Dit komt vanuit de achtergrond van onze praktijkcoördinator Frieda die zowel de opleiding psychologie als de opleiding logopedie gevolgd heeft. Zo zijn we steeds oplettend voor faalangst, concentratieproblemen,… Deze kunnen dan ook mee in onze logopedische therapie aan bod komen.