Tarieven

In onze praktijk zijn we allemaal geconventioneerd. Dit wil zeggen dat we ons houden aan de tarieven vooropgesteld door het RIZIV. Bij terugbetaling vanuit het RIZIV wordt er een tegemoetkoming van 75% voorzien. Wanneer er beroep wordt gedaan op aanvullende verzekering, hangt het aantal sessies en de tegemoetkoming af van de mutualiteit.

Tarieven sinds 1 januari 2018

TherapieHonorariumTerugbetaling
Individuele zitting (30 minuten) op school€ 22,80€ 16,80
Individuele zitting (30 minuten) buiten de school€ 23,60€ 18,10
Individuele zitting (60 minuten)€ 47,40€ 36,40